Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

Instelling

Secretaris van Staat voor de Buitenlandse Betrekkingen


Actief vanaf 29-04-1805 tot 19-06-1806

Aantekeningen:

De Secretaris van Staat voor de Buitenlandse Zaken was belast met de zorg voor de uitwendige belangen van de Bataafse Republiek, met name de betrekkingen met andere mogendheden en de naleving van verdragen. Het Bataafse volk zou alleen oorlog voeren om de eigen onafhankelijkheid te bewaren of de bondgenoten te verdedigen. Voor het overige diende stipte onzijdigheid te worden bewaard. De secretaris diende de koophandel te bevorderen zonder de belangen van nijverheid en landbouw uit het oog te verliezen.

De Secretaris van Staat had de zorg voor de vertegenwoordigers van de Republiek in het buitenland en voor de goede verstandhouding met de buitenlandse vertegenwoordigers in de Republiek. Hun voorstellen werden overgebracht aan de Raadpensionaris, die ook overigens goed op de hoogte moest worden gehouden, evenals de overige Secretarissen van Staat van de belangrijkste correspondentie kopie dienden te ontvangen.

De Secretaris van Staat voor de Buitenlandse Zaken werd benoemd door de Raadpensionaris. De secretaris van het departement werd door de Raadpensionaris benoemd uit een door de Secretaris van Staat ingediende drievoudige nominatie. De overige employés kon hij binnen de gestelde financiële kaders zelf aanstellen na approbatie door de Raadpensionaris.


Wetgeving:

1805/04/26 Besluit van het Staatsbewind: de staatsregeling des Bataafschen volks van 1805 wordt volgens uitkomst van de stemming aanvaard en Schimmelpenninck uitgenodigd op 29 april 1805 de eed te komen afleggen. meer informatie
1805/04/29 Staatsbesluit Raadpensionaris: Secretaris van Staat Departement van Buitenlandse Zaken in functie gecontinueerd. meer informatie
1805/09/09 Staatsbesluit Raadpensionaris: vaststelling van de instructie voor de Secretaris van Staat van Buitenlandse Zaken. meer informatie
1806/06/09 Koninklijk besluit Lodewijk Napoleon: alle Secretarissen van Staat, Algemene secretarissen en ambtenaren worden gecontinueerd. meer informatie

Archieven:
Literatuur:

Ditzhuyzen, R.E. van, A.E. Kersten, A.L.M. van Zeeland en A.C. van der Zwan, Tweehonderd jaar Ministerie van Buitenlandse Zaken. Den Haag, 1998.
Gou, L. de, De Staatsregeling van 1805 en de Constitutie van 1806. Bronnen voor de totstandkoming. Den Haag, 1997.