Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

Instelling

Intermediair Uitvoerend Bewind


Actief vanaf 14-06-1798 tot 17-08-1798

Aantekeningen:

Na de staatsgreep van 12 juni 1798 trad een Intermediair Bestuur van Agenten aan, dat zich op 14 juni 1798 constitueerde als Intermediair Uitvoerend Bewind. Dit behartigde het algemene bestuur van de Bataafse Republiek. Deze werkzaamheden werden beëindigd nadat een Uitvoerend Bewind was verkozen volgens de regels van de constitutie van 1798.

Het Intermediair Uitvoerend Bewind bestond uit de Agenten van Marine, Oorlog, Financiën, Justitie en Inwendige Politie.


Wetgeving:

1798/06/14 Besluit van het Uitvoerend Bewind: het Intermediair Uitvoerend Bewind constitueert zich. meer informatie
1798/07/31 Decreet van het Vertegenwoordigend Lichaam: het Intermediair Uitvoerend Bewind wordt in dezelfde samenstelling gecontinueerd totdat een Uitvoerend Bewind is geïnstalleerd conform de staatsregeling. meer informatie