Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

Instelling

Directoraat-Generaal van de Posterijen


Actief vanaf 01-01-1808 tot 01-04-1811

Aantekeningen:

Het Directoraat-Generaal van de Posterijen verzorgde de brievenpost binnen het koninkrijk en de verzending naar het buitenland. Het rijk werd daartoe verdeeld in vijf arrondissementen met elk een inspecteur die toezicht hield op de postkantoren. De paardenpost trad officieel pas op 1 mei 1810 in werking.

De directeur-generaal van de posterijen werd bijgestaand door een raad van administratie met drie administrateurs en een secretaris-generaal. Hij viel wat de financiƫn betreft onder verantwoordelijkheid van de Minister van Financiƫn, voor het overige rechtstreeks onder die van de Koning. De directeur-generaal kon desgewenst de raad van administratie van de posterijen horen, maar was bevoegd zelf te beslissen. De in oktober 1807 benoemde administrateurs meenden echter dat de directeur-generaal alleen zou voorzitten en dat bij meerderheid van stemmen zou worden beslist. De Koning echter besloot op 5 november 1807 dat de volle verantwoordelijkheid berustte bij de directeur-generaal en dat bij verschil van mening de zijne de doorslag zou geven.

De generale secretarie had: a) een bureau van expeditie en b) een bureau, elk met twee commiezen en drie klerken.


Wetgeving:

1807/04/17 Decreet Lodewijk Napoleon: vaststelling wet op de Administratie van de Posterijen, met vaststelling van de tarieven van de brievenporten van de Binnenlandse correspondentie. meer informatie
1807/10/02 Koninklijk decreet Lodewijk Napoleon: oprichting van een Raad van Administratie voor zowel brieven- als paardenpost, bestaande uit een directeur-Generaal met drie leden. meer informatie
1807/10/24 Koninklijk besluit Lodewijk Napoleon: de Administratie der Posterijen wordt per 1 januari 1808 opgeheven indien de organisatie van het Directoraat-Generaal van de Posterijen definitief is vastgesteld. meer informatie
1807/11/05 Koninklijk besluit Lodewijk Napoleon: vaststelling van de stemverhoudingen bij de Administrateurs-Generaal van de Posterijen; administrateurs en inspecteurs zullen het "generaal" weglaten omdat de Directeur-Generaal verantwoordelijk is. meer informatie
1808/02/23Koninklijk besluit Lodewijk Napoleon: vaststelling van de instructie voor de Directeur-Generaal van de Posterijen. meer informatie
1809/09/28 Koninklijk besluit Lodewijk Napoleon: oprichting van een Paardenposterij en vaststelling van de organisatie. meer informatie
1810/02/22 Koninklijk besluit Lodewijk Napoleon: nadere bepalingen inzake de Paardenposterij. meer informatieLiteratuur:

Brink, E.A.B.J. ten, Geschiedenis van het Nederlandse postwezen, 1795-1810. Het ontstaan van een rijksdienst onder de Bataafse Republiek en het Koninkrijk Holland. 's-Gravenhage, 1950.