Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

Instelling

Koninklijke Orde van de Unie


Actief vanaf 14-02-1807 tot 18-10-1811

Aantekeningen:

Bij decreet van 12 december 1806 had Lodewijk Napoleon twee orden opgericht, de Orde van de Unie en de Koninglijke Orde van Verdiensten. Napoleon protesteerde tegen deze gang van zaken. Op 13 februari 1807 werden de orden verenigd tot een nieuwe orde onder de naam Koninklijke Orde van Holland. Op 23 november 1807 is deze naam weer gewijzigd in Koninklijke Orde van de Unie.

In Amsterdam richtte Napoleon op 18 oktober 1811 de Ordre Impérial de la Réunion op, waarmee tegelijkertijd onder andere de Koninklijke Orde van de Unie werd opgeheven. Van vervanging is in zoverre geen sprake dat de oud-leden zelf moesten verzoeken om benoeming in de Ordre Impérial.

De Koninklijke Orde van de Unie telde dertig grootkruisen, vijftig commandeurs en een wisselend aantal ridders. Er vonden echter boventallige benoemingen plaats. De achtereenvolgende formele regelingen spoorden niet met de werkelijke benoemingen en aantallen.

De Koning was chef, grootmeester en stichter van de orde. De Orde had een kapittel waarin de grootmeester, de groot-kanselier, de groot-thesaurier, met twee andere leden, zitting hadden. De Raad van Administratie van de Orde bestond uit drie leden.

De orde had een secretaris, een redenaar, een historiograaf en een secretaris-archivist.


Wetgeving:

1806/12/12 Koninklijk besluit Lodewijk Napoleon: oprichting van een Orde van de Unie en een Koninklijke Orde van Verdiensten. meer informatie
1806/12/16 Koninklijk besluit Lodewijk Napoleon: vaststelling van een reglement voor de Orde van de Unie en de Koninklijke Orde van Verdiensten. meer informatie
1806/12/26 Koninklijk besluit Lodewijk Napoleon: oprichting van een Raad van Administratie van de Koninklijke Orde van Verdiensten. meer informatie
1806/12/26 Koninklijk besluit Lodewijk Napoleon: scheiding van de functies van grootkanselier en groot-thesaurier van de Orde van Verdiensten. meer informatie
1807/02/14 Decreet Lodewijk Napoleon (secreet): vereniging van de Orde van de Unie en de Orde van Verdiensten tot de Koninklijke Orde van Holland. meer informatie
1808/08/14 Decreet Lodewijk Napoleon: wijziging aantal ridders van de Orde van de Unie naar vijfhonderd. meer informatie
1812/03/09 Keizerlijk decreet: regelingen inzake de eretekenen en de eedsaflegging voor de Ordre Impérial de la Réunion. meer informatieLiteratuur:

Sanders, G., "Lodewijk Napoleon en de Orde van de Unie" in: Rem, P. en G. Sanders, Lodewijk Napoleon. Aan het hof van onze eerste koning, 1806-1810 (Zutphen, 2006) p. 47-61.
Schutte, O., "Les titres du Premier Empire Français en relation avec les Pays-Bas" in: Nederlandse Leeuw XCVII (1980) 323-358.
Schutte, O., De orde van de Unie. Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor geslacht- en wapenkunde, IX. Zutphen, 1985.