Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

Instelling

Raad van Judicature over de Middelen te Water en te Lande (koninkrijk 2)


Actief vanaf 22-06-1808 tot 16-07-1810

Aantekeningen:

De Raad van Judicature over de Middelen te Water en te Lande behartigde de belastingrechtspraak over in- en uitvoerrechten, doorvoerrechten en de belastingheffing te lande. De Raad functioneerde in het kader van het Ministerie van Financiën en had vanaf april 1809 zakelijk te maken met de Directeur van de Douane.

De Raad telde een vaste president en vijf raden.


Wetgeving:

1808/06/22 Koninklijk besluit Lodewijk Napoleon: een Raad van Judicature der Middelen te Water en te Lande met een president en zes leden blijft bestaan tot aan de reorganisatie van de rechterlijke macht. meer informatie
1808/07/02 Koninklijk besluit Lodewijk Napoleon: het aantal leden van de Raad van Judicature over de Middelen te Water en te Lande wordt gebracht op een president en vijf leden. meer informatie
1810/07/16 Besluit Lieutenant-Général: naamswijziging van de Raad van Judicature over de Middelen te Water en te Lande in Raad van Judicature voor de Middelen te Water en te Lande in Holland. meer informatieLiteratuur:

Boven, M.W. van, De rechterlijke instellingen ter discussie. De geschiedenis van de wetgeving op de rechterlijke organisatie in de periode 1795-1811. Nijmegen, 1990.
Ebell, C.C.D., "De archieven der collegiën, achtereenvolgens belast met de rechtspraak over de convooien en licenten, enz., 1795-1811, 1814-1819" in: VROA, XXXIX (1916) I, p. 250-357.
Pfeil, T., 'Tot redding van het vaderland'. Het primaat van de Nederlandse overheidsfinanciën in de Bataafs-Franse tijd 1795-1810. Amsterdam, 1998.