Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

Instelling

Hoge Militaire Vierschaar in Holland


Actief vanaf 16-07-1810 tot 28-02-1811

Aantekeningen:

Inhoudelijk en organisatorisch was de Hoge Militaire Vierschaar in Holland de voortzetting van de Hoge Militaire Vierschaar (voor het Koninkrijk Holland). De sententies werden nu gewezen in naam van de Keizer.


Wetgeving:

1810/07/16 Besluit van de Lieutenant-Général: naamswijziging van de Hoge Militaire Vierschaar in Hoge Militaire Vierschaar in Holland. meer informatie
1810/12/22 Besluit van de Lieutenant-Général: de Hoge Militaire Vierschaar in Holland zet de werkzaamheden voort tot de installatie van het Keizerlijk Gerechtshof. meer informatieLiteratuur:

Graaff, H.H.A. de, De militair-rechterlijke organisatie en haar verband met de bevelsverhoudingen bij de landmacht, 1795-1955. 's-Gravenhage, 1957.