Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

Instelling

Koning van Holland, Napoleon Louis


Actief vanaf 01-07-1810 tot 12-07-1810

Aantekeningen:

Op 1 juli 1810 deed Lodewijk Napoleon afstand van de troon ten gunste van zijn oudste zoon, Napoleon Louis. Omdat deze minderjarig was, traden de regels omtrent het regentschap in werking. De eerst aangewezen regentes, Koningin Hortense, was niet in het Koninkrijk aanwezig en werd daarom uit Frankrijk opgeroepen. Zij wilde echter de zaak eerst aan de familie voorleggen. Intussen werd op 2 juli een Provisionele Raad van Regentschap ingesteld. Een commissie uit de ministers begroette op 4 juli de nieuwe Koning op het paviljoen Welgelegen te Haarlem, waar zijn vader hem had achtergelaten. Op 12 juli 1810 werd kennisgenomen van een brief van 9 juli 1810 van de Keizer aan de Provisionele Raad van Regentschap, waarin deze meedeelde geen genoegen te nemen met de troonsafstand van Lodewijk Napoleon. In het bijgaande keizerlijke decreet werd Holland bij Frankrijk ingelijfd.


Wetgeving:

1810/07/01 Koninklijk besluit Lodewijk Napoleon: proclamatie met kennisgeving aan het volk van de open brieven van afstand door Lodewijk Napoleon. meer informatie
1810/07/01 Koninklijk besluit Lodewijk Napoleon: troonsafstand door Lodewijk Napoleon ten gunste van Napoleon Louis, onder regentschap van koningin Hortense, bijgestaan door een Raad van Regentschap. meer informatie
1810/07/02 Besluit van de Provisionele Raad van Regentschap: besluit tot proclamatie van de constitutie van een Provisionele Raad van Regentschap na kennisgeving aan het Wetgevend Lichaam. meer informatie
1810/07/02 Besluit van de Provisionele Raad van Regentschap: Constitutie van een Provisionele Raad van Regentschap, bestaande uit de aanwezige ministers, in afwachting van de komst van de Koningin. meer informatie
1810/08/18 Keizerlijk decreet: opheffing van het Huis des Konings en het Huis van de Koningin per 1 september 1810. meer informatie