Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

Instelling

Raad van de Amerikaanse Koloniën en Bezittingen


Actief vanaf 06-01-1801 tot 17-10-1801

Aantekeningen:

De constitutie van 1798 vernietigde alle kamers en departementen van de West-Indische handel en bracht de afzonderlijke koloniën onder een algemeen bestuur. Uiteindelijk zou het Uitvoerend Bewind het Comité tot de de Zaken der Koloniën en Bezittingen in Amerika pas in december 1800 opheffen en vervangen door de Raad van de Amerikaanse koloniën en Bezittingen. Toen waren de dagen van het Uitvoerend Bewind echter al geteld en het Staatsbewind verzocht de Raad voorlopig de werkzaamheden voort te zetten. In oktober 1801 volgde de opheffing.

De Raad bestuurde en beheerde de bezittingen van de voormalige Westindische Compagnie. Daarvan hadden de Engelsen al in 1796 Demerara, Essequibo en Berbice veroverd, in 1799 Suriname en in 1800 de Bovenwindse Eilanden. De Benedenwindse eilanden kwamen in 1801 na een Franse verovering in Engelse handen. Alleen de kust van Guinée bleef in Nederlands bezit.

De vijf leden van de Raad werden benoemd door het Uitvoerend Bewind, waaraan zij ondergeschikt en verantwoordelijk waren.

De constitutie van 1798 schreef voor dat de Raad een secretaris, een ontvanger en een fiscaal diende aan te stellen, op een door het Uitvoerend Bewind goedgekeurde instructie. Het Uitvoerend Bewind benoemde, op voordracht van de Raad, de hoge ambtenaren in de buitenlandse bezittingen en koloniën.


Wetgeving:

1798/05/01 Staatsregeling voor het Bataafse volk. meer informatie
1800/12/29 Besluit van het Uitvoerend Bewind: opheffing van het Comité tot de Zaken der Koloniën en Bezittingen in Amerika en oprichting van de Raad der Amerikaanse Koloniën en Bezittingen. meer informatie
1801/10/16 Staatsregeling van het Bataafse Volk. meer informatie
1801/10/17 Besluit van het Staatsbewind: de raden van de Aziatische bezittingen en de Amerikaanse Koloniën dienen hun werkzaamheden voorlopig voort te zetten. meer informatieLiteratuur:

Goor, J. van, De Nederlandse koloniën. Geschiedenis van de Nederlandse expansie, 1600-1975. Tweede druk. Den Haag, 1997.