Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

Instelling

Raad van de Amerikaanse Bezittingen en Etablissementen


Actief vanaf 17-10-1801 tot 01-08-1806

Aantekeningen:

De Raad van de Amerikaanse Bezittingen en Etablissemenenten beheerde de eigen inkomsten, voerde de administratie van politie en justitie in de voormalige bezittingen van de Westindische Compagnie, en behartigde de verdediging, in zoverre daarover niet onmiddellijk door het Staatsbewind werd beschikt. Dit beheer strekte zich aanvankelijk alleen uit tot de Benedenwindse Eilanden, die overigens in 1801 door Engeland werden veroverd, en tot de Kust van Guinée. Bij de vrede van Amiens tussen Frankrijk en Engeland in maart 1802 kreeg de Bataafse Republiek alle bezittingen terug. Na het opnieuw uitbreken van de vijandelijkheden veroverde Engeland Suriname, Demerara en Essequibo in 1804 opnieuw. Tot 1806 bleven onder het bewind van de Raad de Kust van Guinée en de Benedenwindse Eilanden, waarvan vooral Aruba vanaf 1805 in de greep van de Engelsen geraakte.

De Raad van de amerikaanse bezittingen bestond uit vijf leden, te benoemen door het Staatsbewind. De Raad was ondergeschikt aan het Staatsbewind. Dezelfde regeling zal stilzwijgend hebben gegolden onder de Raadpensionaris.


Wetgeving:

1801/10/16 Staatsregeling van het Bataafse Volk. meer informatie
1805/04/29 Staatsbesluit Raadpensionaris: de Amerikaanse Raad wordt in haar functies gecontinueerd. meer informatie
1806/07/06 Koninklijk decreet Lodewijk Napoleon: de Aziatische en de Amerikaanse raad zullen werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van de Directeur-Generaal voor de Zaken van de Indiën, de Koophandel en de Koloniën. meer informatie
1806/07/29 Koninklijk decreet Lodewijk Napoleon: opheffing Raden der Aziatische Bezittingen en Amerikaanse Koloniën. Leden die niet bij het Ministerie van Koophandel en Koloniën werken, voeren de titel raden van de Minister van Koophandel en Koloniën. meer informatie

De voornaamste bij deze instelling betrokken personen (links naar Repertorium applicatie):Literatuur:

Goor, J. van, De Nederlandse koloniën. Geschiedenis van de Nederlandse expansie, 1600-1975. Tweede druk. Den Haag, 1997.