Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

Instelling

Conseil d' État


Actief vanaf 01-01-1811 tot 20-11-1813

Aantekeningen:

De voornaamste taken van het Conseil d' État waren de voorbereiding van wet- en regelgeving onder leiding van de Keizer, de advisering over bestuurszaken aan de Keizer en administratieve rechtspraak onder leiding van de Keizer.

Het Conseil d' État was samengesteld uit drie soorten leden: 1) tussen de dertig en veertig conseillers, van wie a) de prinsen en grands-dignitaires rechtens lid waren, b) personen door de Keizer benoemd voor het leven of voor perioden van vijf jaar, deels werkzaam in de sections, deels in algemene dienst met welomschreven bestuurlijke taken en c) personen door de Keizer benoemd in buitengewone dienst, die ook andere bestuurstaken vervulden; 2) maîtres des requêtes (sommige bij de sections in gewone dienst en een onbepaald aantal in buitengewone dienst, met bestuurlijke taken elders) en 3) auditeurs (jonge mannen tussen de twintig en dertig jaar, met een universitaire titel en een hoog inkomen), vanaf 1809 deels in gewone dienst en verdeeld in drie klassen, deels in buitengewone dienst. Veertig auditeurs de la première classe werden geplaatst bij de ministers en bij het Conseil d' État. Een groot aantal auditeurs de la deuxième classe en de la troisième classe werkten bij grote bestuursinstellingen, of als sous-préfets. De auditeurs en service extraordinaire waren eveneens in drie klassen verdeeld en verbonden aan verschillende instellingen.

De Keizer stelde om de drie maanden, in de praktijk soms om de zes maanden, een nieuwe lijst van conseillers samen. Bij keizerlijk decreet van 9 juli 1810 inzake de inlijving van Holland in het keizerrijk werd bepaald dat Holland zes leden in het Conseil d' État zou hebben. De Keizer of een door hem aan te wijzen prins (tot 1812 was dit Cambacérès, daarna keizerin Marie-Louise) met beperkte bevoegdheden, zat de plenaire zittingen van het Conseil d' état voor.

De werkzaamheden van het Conseil d' État werden verdeeld over vijf sections, 1) législation; 2) intérieur; 3) finances; 4) guerre; 5) marine. De section du commerce heeft nooit gefunctioneerd.

De organisatie van het Conseil d' État bestond uit: 1) secrétariat du Conseil d' État; 2) première division procès-verbaux, correspondance et départ, expéditions met a) bureau des proces-verbaux, b) bureau de la correspondance et départ en c) bureau des expéditions; 3) deuxième division enregistrement et contentieux; 4) troisième division archives; 5) bureau particulier dépenses, fournitures et service. De volgorde van de divisions is later gewijzigd.


Wetgeving:

1810/07/09 Keizerlijk decreet inzake de vereniging van Holland met het Franse Keizerrijk. meer informatie

De voornaamste bij deze instelling betrokken personen (links naar Repertorium applicatie):Literatuur:

Almanach impérial An Bissextil MDCCCXII. Parijs, 1812. Digitaal raadpleegbaar: http://gallica.bnf.fr
Almanach impérial pour l' année MDCCCX. Parijs, 1810. Digitaal raadpleegbaar: http://gallica.bnf.fr
Almanach impérial pour l' année MDCCCXI. Parijs, 1811. Digitaal raadpleegbaar: http://gallica.bnf.fr
Almanach impérial pour l' année MDCCCXIII. Parijs, 1813. Digitaal raadpleegbaar: http://gallica.bnf.fr
Bourdon, J., Napoléon au Conseil d' État. Notes en procès verbaux inédits de Jean-Guillaume Locré, secrétaire général du Conseil d' État. Paris, 1963.
Chatel de Brancion, L., Cambacérés, maître d' oeuvre de Napoléon. [Parijs], 2001
Godechot, J., Les institutions de la France sous la Révolution et l'Empire. Parijs 1951. 4e druk, 1989
Tulard, J., Dictionnaire Napoléon. 2 delen. Parijs, 1999.
www.napoleonica.org ; website van de Fondation Napoléon met een database van de leden van het Conseil d' État.