Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

Instelling

Nationale Rekenkamer (3)


Actief vanaf --1806 tot --1809

Aantekeningen:

De Nationale Rekenkamer had tot taak het opnemen en liquideren van de rekeningen van de Departementen van Staat, het vorderen van rekening en verantwoording van bijzondere comptabelen.

De Nationale Rekenkamer telde negen leden. Bij een vacature diende de Vergadering van Hun Hoog Mogenden de Koning een nominatie van zes personen te zenden, die hij met de helft verminderde, waarna de Vergadering van Hun Hoog Mogenden een keuze maakte.


Wetgeving:

1806/08/07 Koninklijk decreet Lodewijk Napoleon: vaststelling van de constitutie voor het Koninkrijk Holland. meer informatie
1806/08/07 Koninklijk decreet Lodewijk Napoleon: wet met bepalingen inzake het koninklijk wapen, de vlag, de Staatsraad, de Rekenkamer, het Wetgevend Lichaam en het Nationaal Gerechtshof. meer informatieLiteratuur:

Buist, M.G., 'De Bataafse voorlopers, 1799-1813' in: J. Margry, E.C van Heukelom en A.J.R.M. Linders. Zes eeuwen Rekenkamer: van Camere vander rekeninghen tot Algemene Rekenkamer: Gedenkboek bij het 175-jarig bestaan van de Algemene Rekenkamer ('s-Gravenhage, 1989) p. 131-156.