Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

Instelling

Raad van State (tot 11 maart 1795)


Actief vanaf --1588 tot 04-03-1795

Aantekeningen:

De Raad van State, zoals deze naast de Staten-Generaal had gefunctioneerd op het terrein van de financiën (generale petitie en proposities tot de consenten, opstellen van de staat van oorlog en het maken van overzichten van achterstallen), het toezicht op de betalingen aan het leger had uitgeoefend en de Generaliteitslanden had bestuurd, werd in maart 1795 opgeheven. De Generaliteitslanden werden volwaardig lid van de Bataafse Republiek met zelfbestuur, al of niet gecombineerd met bestaande bestuurlijke eenheden. De financiële taken, mede ten aanzien van het leger, gingen over op het Comité tot de Algemene Zaken van het Bondgenootschap te Lande.


Wetgeving:

1795/03/04 Besluit van de Staten-Generaal: opheffing van de Raad van State en oprichting van het Comité tot de Algemene Zaken van het Bondgenootschap te Lande met dezelfde werkzaamheden. meer informatieLiteratuur:

Raad van State 450 jaar. 's-Gravenhage, 1981.