Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

Instelling

Departement van Buitenlandse Zaken (Provisioneel Uitvoerend Bewind)


Actief vanaf 27-01-1798 tot 14-03-1798

Aantekeningen:

Voordat het Provisioneel Uitvoerend Bewind een Agentschap van Buitenlandse Zaken had ingesteld, behartigde het voor een korte periode de buitenlandse betrekkingen zelf rechtstreeks. Om dit in goede banen te leiden, werd een afzonderlijke secretaris aangesteld, die de notulen en correspondentie inzake de buitenlandse zaken behandelde.


Wetgeving:

1798/02/01 Besluit van het Uitvoerend Bewind: vaststelling van de instructie voor de secretaris voor de Buitenlandse Zaken. meer informatieLiteratuur:

Ditzhuyzen, R.E. van, A.E. Kersten, A.L.M. van Zeeland en A.C. van der Zwan, Tweehonderd jaar Ministerie van Buitenlandse Zaken. Den Haag, 1998.