Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

Instelling

Nationale Kanselarij (Secretarie Eerste Kamer Vertegenwoordigend Lichaam)


Actief vanaf -06-1798 tot 17-10-1801

Aantekeningen:

De Nationale Kanselarij bood administratieve ondersteuning aan deEeerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam.

De Kanselarij bestond uit een secretaris, een boodschapper van staat, een commies-notularis en enkele klerken.


Wetgeving:

1799/10/08 Decreet van het Vertegenwoordigend Lichaam: bepalingen inzake de commiezen en klerken van de Nationale Kanselarij. meer informatie

De voornaamste bij deze instelling betrokken personen (links naar Repertorium applicatie):