Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

Instelling

Algemene Secretarie van het Uitvoerend Bewind


Actief vanaf 17-08-1798 tot -10-1801

Aantekeningen:

De Algemene Secretarie van het Uitvoerend Bewind verzorgde de administratie en de archiefvorming van het Uitvoerend Bewind.
De secretarie had structureel een stuk of acht supernumeraire klerken in dienst die werden betaald uit de secrete kas.

Op 7 januari 1800 werd de Agent van Buitenlandse Betrekkingen gemachtigd stukken die onderwerp van beraadslaging van het Uitvoerend Bewind moesten worden, in originali in te zenden. De Algemene Secretaris diende voor terugzending zorg te dragen.


Wetgeving:

1798/10/01 Besluit van het Uitvoerend Bewind: vaststelling van het reglement voor de secretarie van het Uitvoerend Bewind. meer informatie
1798/10/20 Decreet van het Vertegenwoordigend Lichaam: vaststelling van de instructie voor de algemene secretaris van het Uitvoerend Bewind. meer informatie
1799/11/13 Besluit van het Uitvoerend Bewind: vaststelling van de instructie voor de charterklerk. meer informatie
1800/01/14 Decreet van de Tweede Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam: bekrachtiging van de instructie voor de algemene secretaris van het Uitvoerend Bewind. meer informatie
1800/04/05 Decreet van de twwede Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam: afschaffing van de leges ter algemene secretarie van het Uitvoerend Bewind en op de bureaus van de Agentschappen. meer informatie
1801/02/21 Decreet van de Tweede Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam: machtiging aan het Uitvoerend Bewind tot het aanstellen van een college van Commissarissen van de Nationale Thesaurie. meer informatie
1801/04/21 Besluit van het Uitvoerend Bewind: wijziging van het reglement van de algemene secretarie, waar voor ziekmelding nu een medisch attest nodig is. meer informatie
1801/07/28 Besluit van het Uitvoerend Bewind: vaststelling van de instructie voor de algemene secretarie. meer informatie

De voornaamste bij deze instelling betrokken personen (links naar Repertorium applicatie):Literatuur:

Hugenholtz, W.R. en H. Boels, "De griffie van de Staten-Generaal en van de Nationale Vergadering, 1780-1798" in: Tijdschrift voor Geschiedenis XC (1977) p. 391- 422.