Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

Instelling

Hoge Militaire Vierschaar (1)


Actief vanaf 05-10-1799 tot 19-07-1802

Aantekeningen:

Op grond van de staatsregeling van 1798 werd de Hoge Militaire Vierschaar ingesteld als permanent college insteld voor de hoge militaire rechtspraak over de landmacht. Omdat de Vierschaar geheel uit militairen bestond, mocht deze gebruik maken van adviezen van rechtsgeleerden.

De Hoge Militaire Vierschaar was samengesteld uit vijf hoofdofficieren. Bij de Vierschaar was 's lands fiscaal werkzaam, echter zonder lid van het college te zijn en zonder adviserende stem. De hoofdofficieren moesten in actieve dienst zijn. Ze werden door het Uitvoerend Bewind voor twee jaar full time aangesteld op voordracht van de Agent van Oorlog. De oudste hoofdofficier was president.

In 1799 bestond de organisatie uit een fiscaal, een griffier, een drossaard, enkele klerken, een deurwaarder, een kamerbewaarder en vier hellebaardiers.


Wetgeving:

1798/05/01 Staatsregeling voor het Bataafse volk. meer informatie
1799/08/23 Decreet van de Tweede Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam: benoeming van de leden van de Hoge Militaire Vierschaar. meer informatie
1802/06/25 Besluit van het Staatsbewind: ontbinding van de Hoge Vierschaar en vaststelling van de instructie voor de Hoge Militaire Vierschaar. meer informatieLiteratuur:

Graaff, H.H.A. de, De militair-rechterlijke organisatie en haar verband met de bevelsverhoudingen bij de landmacht, 1795-1955. 's-Gravenhage, 1957.