Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

Instelling

Ministère de la Marine et des Colonies


Actief vanaf 01-01-1811 tot 20-11-1813

Aantekeningen:

De Ministre de la Marine et des Colonies droeg zorg voor de marine, voor de gendarmerie maritime, de havens, de bevoorrading, de scheepsbouw, de gezondheidszorg en het bestuur en beheer over alle koloniën.

Het keizerlijk decreet van 18 oktober 1810 met algemeen reglement voor de organisatie van de Departementen van Holland had voorzien in capitaines de port in de handelshavens, onder verantwoordelijkheid van de Ministre de la Marine et des Colonies. Frankrijk zelf had zes Préfets Maritimes in evenveel arrondissementen. Onder de vier arrondissementen die later werden toegevoegd was Hollande. Bij keizerlijk decreet van 20 december 1810 werd de organisatie van de Préfecture Maritime de la Hollande geregeld (zie afzonderlijk).

Tot de organisatie van het Ministère behoorden 1) conseil de marine, samengesteld uit conseillers d' état, elk met het toezicht op en de leiding van divisies van het ministerie: 2) administration centrale met a) secrétariat général, b) première division (personeelsbeleid), c) deuxième division (infrastructuur, konvooidienst, rechtspraak), d) troisième division (leveranties, bosbouw en smederijen), e) quatrième division (financiën en comptabiliteit van marine en koloniën, f) cinquième division (administratie inzake invaliden, prijsgelden, krijgsgevangenen); 3) matériel de l'artillerie (en na 1811 3a) vivres et hôpitaux); 4) administration (division) des colonies (alle aspecten);
5) dépot général des cartes et plans de la marine et des colonies, des chartes et archives; 6) conseil des constructions navales; 7) conseil des travaux maritimes (samengesteld uit inspecteurs-généraux des ponts-et-chaussées).


Wetgeving:

1810/10/18 Keizerlijk decreet met algemeen reglement voor de organisatie van de Departementen van Holland. meer informatie

Archieven:
Literatuur:

Almanach impérial An Bissextil MDCCCXII. Parijs, 1812. Digitaal raadpleegbaar: http://gallica.bnf.fr
Almanach impérial pour l' année MDCCCX. Parijs, 1810. Digitaal raadpleegbaar: http://gallica.bnf.fr
Almanach impérial pour l' année MDCCCXI. Parijs, 1811. Digitaal raadpleegbaar: http://gallica.bnf.fr
Almanach impérial pour l' année MDCCCXIII. Parijs, 1813. Digitaal raadpleegbaar: http://gallica.bnf.fr
Favier, J., Les archives nationales. État général des fonds. Tome III, Marine et Outre-Mer. Parijs, 1980.
Roncière, Ch. de La, Bibliothèques de la Marine. Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France. Parijs, 1907