Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

Instelling

Departementaal Bestuur van Holland (1805-1807)


Actief vanaf 01-08-1805 tot 14-05-1807

Aantekeningen:

De staatsregeling van 29 april 1805 bepaalde dat Holland een departement zou vormen, met als hoofdstad Den Haag. Vianen, Ameide, Leerdam en Sommelsdijk gingen er toe behoren. Ieder departement werd verdeeld in ringen of districten met het oog op verkiezingen.

Bij wet van 19 juli 1805 werd een nieuw reglement vastgesteld voor alle departementen. Het Departementaal Bestuur behartigde onder toezicht van de Raadpensionaris het binnengewestelijk bestuur. Het diende een begroting in, waarna een bedrag werd toegewezen. De Departementale Besturen droegen verder zorg voor de uitvoering van de bevelen van de Raadpensionaris. Deze kon besluiten vernietigen. Bovendien verkozen de Departementale Besturen, na een eigen nominatie van vier personen die door de Raadpensionaris werd teruggebracht tot een tweetal, de leden van het Wetgevend Lichaam.

Volgens besluit van 17 juni 1805 werd in ieder departement een Raad van Financiën opgericht die de nationale financiën en de domeinen in het departement beheerde. Deze Raad maakte geen onderdeel uit van het Departementale Bestuur maar van het nationale bestuur.

Het Departementaal Bestuur van Holland telde tien leden, gedeputeerden vier leden. Voor de verkiezing van leden van de Departementale Besturen zou afzonderlijke wetgeving komen, maar dat is niet gebeurd. De eerste bestuurders zijn door de Raadpensionaris aangesteld.


Wetgeving:

1805/07/19 Staatsbesluit van de Raadpensionaris: vaststelling van een algemeen reglement op de Departementale Besturen. meer informatieLiteratuur:

Pot, C.W. van der, Bestuurs- en rechtsinstellingen der Nederlandse Provinciën. Zwolle, 1949.