Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

Instelling

Ministère des Finances


Actief vanaf 01-01-1811 tot 20-11-1813

Aantekeningen:

De Ministre des Finances had tot taak de uiitvoering van alle wetgeving inzake de financiën van het Keizerrijk en de zorg voor het Kadaster, de Amortisatiekas, de Douane, de Posterijen, de Keizerlijke Loterij, muntzaken, bosbouw, domeinen, belastingen en inkomsten uit ondernemingen, betaling van renten op de publieke schuld, uitbetaling van pensioenen, opstelling van een algemene staatsbegroting en toezicht op de banken.

Tot het Gouvernement-Général en Hollande behoorde een Intendance Générale des Finances (et du Trésor public) en Hollande (zie afzonderlijke beschrijving), die onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van de Ministre des Finances en de Ministre du Trésor Impérial het Franse financiële systeem moest invoeren.

Tot de organisatie van het Ministère des Finances behoorden: 1) secrétariat général; 2) première division contributions directes, maison du ministre, met daarnaast a) bureau des soumissions en b) cadastre de la France; 3) deuxième division contributions et produits indirects met a) sectie 1 enregistrement, timbre et douanes en b) sectie 2 monnaies, droits de garantie, postes et loteries; 4) troisième division administration des domaines nationaux, bois et usines met twee secties, alsmede na de opheffing van het departement des domaines nationaux in 1811 vier bureaus die zich bezighielden met de domeinen en geconfisqueerde goederen; 5) quatrième division [comptabilité]. Zie voor het Département des Domaines Nationaux voor de periode tot eind 1811 de afzonderlijke beschrijving.


De voornaamste bij deze instelling betrokken personen (links naar Repertorium applicatie):Literatuur:

Almanach impérial An Bissextil MDCCCXII. Parijs, 1812. Digitaal raadpleegbaar: http://gallica.bnf.fr
Almanach impérial pour l' année MDCCCX. Parijs, 1810. Digitaal raadpleegbaar: http://gallica.bnf.fr
Almanach impérial pour l' année MDCCCXI. Parijs, 1811. Digitaal raadpleegbaar: http://gallica.bnf.fr
Almanach impérial pour l' année MDCCCXIII. Parijs, 1813. Digitaal raadpleegbaar: http://gallica.bnf.fr
Gaudin, Duc de Gaëte, Mémoires, souvenirs, opinions et écrits du duc de Gaëte, Parijs, 1862. Supplément aux Mémoires et souvenirs de M. Gaudin, duc de Gaëte. Oarijs, 1834.
Guillemain, A., Archives économiques et financières. État des fonds au 31 mars 1978. Paris, 1978.
Lentz, Th., Dictionnaire des ministres de Napoléon. Dictionnaire analytique, statistique et comparé des trente-deux ministres de Napoléon. Parijs, 1999.
Pinaud, P-F., Guide des sources de l'histoire financière et économique de 1789 á 1815. 1992.