Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

Instelling

Ministère du Trésor Impérial


Actief vanaf 01-01-1811 tot 20-11-1813

Aantekeningen:

Tot de taken van het Ministère du Trésor Impérial behoorde de uitvoering van de wet- en regelgeving inzake de inkomsten en uitgaven van de schatkist, onder andere toedeling van fondsen aan de verschillende ministeries, het bijhouden van het grootboek van de publieke schuld, de registratie van pensioenen, instructies voor de comptabiliteit en controle op de inkomsten van de schatkist.

Onder gezamenlijk gezag van de Ministre des Finances en de Ministre du Trésor impérial vielen Intendanten met bijzondere opdracht toe te zien op de financiën in bepaalde gebiedsdelen en administrateurs met toezicht op bepaalde taken van het ministerie. In Hollande was dit de Intendance générale des Finances (et du Trésor public) en Hollande. Onder verantwoordelijkheid van de Ministre du Trésor Impérial stond ook de Directeur-Général de la Caisse Centrale en Hollande à Amsterdam. Voor militaire uitgaven beschikte de Ministre du Trésor Impérial per division militaire over een payeur pour le service de la guerre. De achterstallen van het Hollandse gouvernement werden verevend door het Conseil de Liquidation à Amsterdam.

Tot de organisatie van het Ministère du Trésor Impérial behoorden: 1) bureau général; 2) secrétariat général; 3) première section de caisses met a) caisse générale, b) caisse des recettes journalières, c) caisse des dépenses journalières en d) caisse de service [conversie en rekening courant met receveurs généraux]; 4) deuxième section bureaux administratifs des dépenses (met twee chefs en twee contrôleurs); 5) troisième section payeurs généraux met a) een payeur général pour la guerre, b) een payeur général pour la marine, c) een payeur-général pour dépenses diverses en d) een payeur général des rentes et pensions; 6) quatrième section comptabilité centrale met a) bureau central, b) bureau des recouvrements, c) contrôle de la dépense, d) bureau des comptabilités extraordinaires, e) bureau des états finaux en f) bureau des monnaies; 7) cinquième section direction du grand livre de la dette publique met daarnaast een direction des pensions en één contrôleur voor beide onderdelen; 8) sixième section agence judiciaire du trésor, met daarnaast een bureau des consignations, dépôts et oppositions, een conseil intérieur du contentieux en tevens een comptabilité arriéré, gesteld onder de leiding van het cour des comptes; 9) préposés extérieurs du trésor public met een aantal inspecteurs-généraux, een agent de change met taken op de beurs en een aantal juristen voor contentieuze zaken.


De voornaamste bij deze instelling betrokken personen (links naar Repertorium applicatie):Literatuur:

Almanach impérial An Bissextil MDCCCXII. Parijs, 1812. Digitaal raadpleegbaar: http://gallica.bnf.fr
Almanach impérial pour l' année MDCCCX. Parijs, 1810. Digitaal raadpleegbaar: http://gallica.bnf.fr
Almanach impérial pour l' année MDCCCXI. Parijs, 1811. Digitaal raadpleegbaar: http://gallica.bnf.fr
Almanach impérial pour l' année MDCCCXIII. Parijs, 1813. Digitaal raadpleegbaar: http://gallica.bnf.fr
Lentz, Th., Dictionnaire des ministres de Napoléon. Dictionnaire analytique, statistique et comparé des trente-deux ministres de Napoléon. Parijs, 1999.
Mollien, N.F., Mémoires d' un ancien ministre du Trésor Public de 1800 à 1814. Parijs, 1837-1845.