Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

Instelling

Intermediair Administratief Bestuur van Bataafs Brabant


Actief vanaf 15-02-1798 tot 30-03-1798

Aantekeningen:

Na de staatsgreep van 22 januari 1798 werden alle bestaande provinciale besturen ontbonden en vervangen door intermediaire Administratieve Besturen, in afwachting van de goedkeuring en invoering van een nieuwe constitutie.

Het Intermediair Administratief Bestuur van Bataafs Brabant behartigde het algemeen bestuur van het gewest Brabant onder toezicht van het Uitvoerend Bewind, voerde de wet- en regelgeving van dit Bewind uit en hield toezicht op de plaatselijke besturen.

Op 15 februari 1798 kwamen afgevaardigden van het Uitvoerend Bewind het Intermediair Administratief Bestuur van Bataafs Brabant installeren. Na de staatsgreep van midden juni 1798 werd een aantal leden vervangen.

Het Intermediair Administratief Bestuur van Bataafs Brabant bestond uit twaalf leden, benoemd door het Uitvoerend Bewind.
Literatuur:

Boven, M.W. van, "Bestuur" in: Sanders, J.G.M., Noord-Brabant in de Bataafs-Franse tijd, 1794-1814. Een institutionele handleiding (Hilversum, 2002), p. 48-90.