Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

Instelling

Intermediair Administratief Bestuur van Gelderland


Actief vanaf 29-01-1798 tot 30-03-1799

Aantekeningen:

Na de staatsgreep van 22 januari 1798 werden alle bestaande provinciale besturen ontbonden en vervangen door Intermediaire Administratieve Besturen, in afwachting van de goedkeuring en invoering van een nieuwe constitutie.

Het Intermediair Administratief Bestuur van Gelderland behartigde het algemeen bestuur van het gewest Gelderland onder toezicht van het Uitvoerend Bewind, vanaf 19 februari 1798 inclusief het algemene financiƫle beheer dat in Gelderland altijd bij de kwartieren had berust. Ook voerde het Intermediair Administratief Bestuur de wet- en regelgeving van het Uitvoerend Bewind uit en hield het toezicht op de plaatselijke besturen.

In Gelderland werd op 29 januari 1798 een "provisioneel" Intermediair Administratief Bestuur ingesteld, waarmee een einde kwam aan de afzonderlijke vergaderingen van de Gelderse kwartieren. Zitting hadden de leden van de laatstgehouden Landdag van de Provisionele rRpresentanten van Gelderland.

Op 19 februari 1798 installeerden afgevaardigden van de Constituerende Vergadering een tweede Intermediair Administratief Bestuur. Het had dertien, vanaf 28 februari 1798 zeventien leden.Van deze leden werden er weer enkele weggezuiverd in de nasleep van de staatsgreep van juni 1798. De leden werden steeds benoemd door het Uitvoerend Bewind.


De voornaamste bij deze instelling betrokken personen (links naar Repertorium applicatie):Literatuur:

Hofman, J., e.a., Inventaris van de archieven der gewestelijke besturen in de Bataafs-Franse tijd in Gelderland 1795-1813. 4 dln. Arnhem, 1984.