Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

Instelling

Intermediair Administratief Bestuur van Groningen


Actief vanaf 30-01-1798 tot 30-03-1799

Aantekeningen:

Na de staatsgreep van 22 januari 1798 werden alle bestaande provinciale besturen ontbonden en vervangen door Intermediaire Administratieve Besturen, in afwachting van de goedkeuring en invoering van een nieuwe constitutie.

Het Intermediair Administratief Bestuur van Groningen behartigde het algemeen bestuur van het gewest Groningen onder toezicht van het Uitvoerend Bewind, voerde de wet- en regelgeving van dit bewind uit en hield toezicht op de plaatselijke besturen.

Representanten van het volk van Stad en Lande vormden zich na de staatsgreep van januari 1798 om tot Intermediair Administratief Bestuur. Op 13 februari 1798 werd dit echter door afgevaardigden van het Uitvoerend Bewind ontbonden. Een nieuw Intermediair Administratief Bestuur van twaalf leden kwam tot stand. Het vertegenwoordigde zowel de stad als het platteland in zijn geheel. Na de staatsgreep van juni 1798 werden door afgevaardigden van het intermediair Uitvoerend Bewind op 25 juni 1798 een aantal leden van het Intermediair Administratief Bestuur van Groningen vervangen.

De leden van deze Intermediaire Administratieve Besturen werden steeds benoemd door het Uitvoerend Bewind.
Literatuur:

Kamphuis, H.A., De invoering van wetgeving in het Franse departement Nedermaas gedurende het eerste Directoire. Inleiding en regestenlijst van afgekondigde rechtsvoorschriften 1 oktober 1795-19 maart 1797. Maastricht, 1995.