Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

Instelling

Ministère de l' Administration de la Guerre


Actief vanaf 01-01-1811 tot 20-11-1813

Aantekeningen:

De Ministre de l' Administration de la Guerre regelde de bevoorrading van het leger met voedsel en had de zorg voor gezondheid, transport, onderkomens en kleding van de landmacht.

Tot het ministerie behoorden een Ministre-Directeur met drie conseillers d' état, met elk het opzicht over een section.

De organisatie bestond uit: 1) secrétariat général met a) première section (dépêches, personeel), b) deuxième section (verzending van pakketten en drukwerken), c) troisième section (interne uitgaven en toezicht op de maisons de l' administration) en d) quatrième section (kassier); 2) bureau particulier du ministre; 3) première section met a) bureau des vivres, b) bureau des fourrages et remontes en c) bureau de casernement; 3) deuxième section met a) bureau des fonds et comptabilité, b) bureau du personnel, c) hopitaux en d) bureau central de liquidation; 4) troisième section met a) bureau de l' habillement en b) bureau des étapes (convooien en transporten); 5) direction générale des vivres de la guerre; 6) directoire de l' habillement et équipement des troupes (die advies gaf over materiaal en toezicht hield op fabricage]; 7) inspecteurs-généraux du service de santé des armées (onder wie een ingezetene van Hollande); 8) directoire central des hôpitaux militaires (waaronder een te Utrecht, een te Leiden en een te Groningen).


De voornaamste bij deze instelling betrokken personen (links naar Repertorium applicatie):Literatuur:

Almanach impérial An Bissextil MDCCCXII. Parijs, 1812. Digitaal raadpleegbaar: http://gallica.bnf.fr
Almanach impérial pour l' année MDCCCX. Parijs, 1810. Digitaal raadpleegbaar: http://gallica.bnf.fr
Almanach impérial pour l' année MDCCCXI. Parijs, 1811. Digitaal raadpleegbaar: http://gallica.bnf.fr
Almanach impérial pour l' année MDCCCXIII. Parijs, 1813. Digitaal raadpleegbaar: http://gallica.bnf.fr
Devos, J-C. et M-A. Corvisier-de Villèle, Service historique de l'armée de Terre. Guide des archives et sources complémentaires. Vincennes, 1996.