Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

Instelling

Ministère des Cultes


Actief vanaf 01-01-1811 tot 20-11-1813

Aantekeningen:

De Ministre des Cultes had tot taak voorstellen te doen inzake de reglementering van de godsdienst en voorstellen inzake de vervulling van kandidaat-voorgangers van de verschillende godsdiensten ter nominatie van de Keizer. Hij hield toezicht op alle geschriften van de paus die bestemd waren voor publicatie in Frankrijk, op de betaling van voorgangers, op de vaststelling van grenzen van kerkelijke organisatorische eenheden en op de opleidingen en op godsdienstige verenigingen.

In Hollande werd ook nieuwe kerkelijke wetgeving voorgenomen, met name inzake de Gereformeerde en de Lutherse kerk, maar deze heeft in november 1813 op de valreep niet meer tot resultaten kunnen leiden.

Tot de organisatie van het Ministère des Cultes behoorden 1) secrétaire-général (opening en verdeling van stukken, archieven, contrasignering en algemeen toezicht); 2) division du personnel; 3) division du matériel (gebouwen, kerkelijke goederen, bijdragen van departementen en gemeenten aan uitgaven betreffende de godsdienst); 4) division des cultes non catholiques (lutheranen, calvinisten en joden); 5) division de la comptabilité générale.


De voornaamste bij deze instelling betrokken personen (links naar Repertorium applicatie):Literatuur:

Almanach impérial An Bissextil MDCCCXII. Parijs, 1812. Digitaal raadpleegbaar: http://gallica.bnf.fr
Almanach impérial pour l' année MDCCCX. Parijs, 1810. Digitaal raadpleegbaar: http://gallica.bnf.fr
Almanach impérial pour l' année MDCCCXI. Parijs, 1811. Digitaal raadpleegbaar: http://gallica.bnf.fr
Almanach impérial pour l' année MDCCCXIII. Parijs, 1813. Digitaal raadpleegbaar: http://gallica.bnf.fr
Bos, E., Souvereiniteit en religie. Godsdienstvrijheid onder de eerste Oranjevorsten. Hilversum, 2009.
Lentz, Th., Dictionnaire des ministres de Napoléon. Dictionnaire analytique, statistique et comparé des trente-deux ministres de Napoléon. Parijs, 1999.
Pinaud, P-F., "L' administration des Cultes de 1800 à 1815" in: Revue de l' Institut Napoléon (1976) p. 28-36.
Visser, J.Th de, Kerk en staat. Deel III, Nederland van 1796 tot op heden. Leiden, 1927.