Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

Instelling

Provisionele Representanten van het Volk van Overijssel


Actief vanaf 05-02-1795 tot 12-02-1798

Aantekeningen:

Provisionele Representanten van het Volk van Overijssel vormden het algemeen bestuur voor dat gewest en moesten een reglement opstellen voor een definitief bestuur. Vanaf begin februari 1795 werden uit verschillende delen van Overijssel representanten naar Zwolle gezonden. Hierop riep de nieuwe landdag op 6 februari alle kleine steden en plattelandsgemeenschappen op eveneens representanten af te vaardigen indien dat nog niet was gebeurd. Over de wijze waarop dit moest worden gedaan, werd niets vastgelegd en ook in de jaren daarna kon men het niet over een regeling eens worden. Met name de grote steden wilden hun invloed behouden.,

Een college van Gedeputeerde Representanten met zes leden behartigde de dagelijkse zaken.


De voornaamste bij deze instelling betrokken personen (links naar Repertorium applicatie):Literatuur:

Brood, P., P. Nieuwland en L. Zoodsma, Homines novi. De eerste volksvertegenwoordigers van 1795. Amsterdam, 1993.
Meeuwissen, W.J., "Overgang naar een nieuwe tijd 1795-1813" in: E.D. Eijken e.a., In alle Staten. Vierhonderd jaar provinciaal bestuur van Overijssel (Zwolle, 1978) p. 77-99
Pot, C.W. van der, Bestuurs- en rechtsinstellingen der Nederlandse Provinciën. Zwolle, 1949.