Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

Instelling

Corps Législatif


Actief vanaf 09-07-1810 tot 20-11-1813

Aantekeningen:

Het Corps Législatif oefende de wetgevende macht uit. Het kreeg de namens de Keizer aangeboden wetsontwerpen en de staatsbegroting ter goedkeuring voorgelegd. Het Corps kon geen amendementen aanbrengen, alleen in comité-général het ontwerp beoordelen. Het Corps werd bijeengeroepen door de Keizer en plechtig door hem geopend. De tijdstippen en minimale duur van de vergaderingen lagen niet vast. In 1811 werd nauwelijks een maand vergaderd, in 1812 in het geheel niet. In de praktijk vonden geen discussies plaats in comité-général.

Het Corps Législatif telde driehonderd leden, door de Sénat met goedkeuring van de Keizer verkozen uit de burgers ouder dan dertig jaar, evenredig aan de bevolkingsaantallen verdeeld over de departementen. De leden werden benoemd voor vijf jaar. Ze waren pas na een jaar opnieuw verkiesbaar. Elk jaar werd een vijfde van het aantal leden vervangen volgens de lijst (séries) van departementen. Tijdens iedere zitting functioneerden drie commissies, één voor législation civile et criminelle, één voor l' administration intérieure en één voor finances. Deze rapporteerden aan de plenaire vergadering en konden in overleg treden met de conseillers d' état die het wetsontwerp namens de Keizer hadden ingediend.

Het Corps Législatif beschikte over een secrétariat met secrétaires-rédacteurs en over de volgende bureaus: a) proces-verbaux, b) bibliothèque, c) comptabilité en d) secrétariat de la questure.


Wetgeving:

1810/07/09 Keizerlijk decreet inzake de vereniging van Holland met het Franse Keizerrijk. meer informatie
1810/12/13 Sénatus consulte organique: integratie van onder andere Holland in het Keizerrijk. meer informatie

De voornaamste bij deze instelling betrokken personen (links naar Repertorium applicatie):Literatuur:

Almanach impérial An Bissextil MDCCCXII. Parijs, 1812. Digitaal raadpleegbaar: http://gallica.bnf.fr
Almanach impérial pour l' année MDCCCX. Parijs, 1810. Digitaal raadpleegbaar: http://gallica.bnf.fr
Almanach impérial pour l' année MDCCCXI. Parijs, 1811. Digitaal raadpleegbaar: http://gallica.bnf.fr
Almanach impérial pour l' année MDCCCXIII. Parijs, 1813. Digitaal raadpleegbaar: http://gallica.bnf.fr
Antoine, M-É., e.a., Les archives nationales. État des inventaires. Tome II, 1789-1940. Parijs, 1991. Raadpleegbaar als PDF op de website van de Archives Nationales.
Charon-Bordas, J., Les archives des Assemblées nationales, 1787-1958. Répertoire numérique de la série C. Parijs, 1985.
Favier, J., Les archives nationales. État général des fonds. Tome II 1789-1940. Sous la direction de R. Mathieu. Parijs, 1978. Raadpleegbaar op de website van de Archives Nationales in Parijs als PDF en doorzoekbaar via de database ÉGÉRIE.
Landheer, T., m.m.v. A. Landheer-Roelants, Oranje of Napoleon. De wisselvallige levensloop van Christiaan Antonij VerHuell. Utrecht, 2006.
Vaissière, P. de, revu par J. Charon-Bordas, Versement de la Chambre des députés de 1920. Papiers des assemblées de l' époque révolutionnaire et sessions (dossiers des séances) pour la période 1814-1870. Répertoire numéroté détaillé MS, 1820 en 1975-1980. Raadpleegbaar in de inventariszaal van het CARAN in Parijs.