Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

Instelling

Raad van Financiën in het Departement Gelderland


Actief vanaf 01-08-1805 tot 14-05-1807

Aantekeningen:

Volgens de staatsregeling van 1805 en besluit van 17 juni 1805 voerde een Raad van Financiën in het departement Gelderland het beheer over alle geldmiddelen en behartigde de rechtspraak in belastingzaken. Deze Raad fungeerde als nationale instelling onder verantwoording van de Secretaris van Staat voor de Financiën, daarna de Minister van Financiën, en was daarom gelijkwaardig aan het Departementaal Bestuur.

De Raad bestond uit vijf leden.


Wetgeving:

1805/07/19 Staatsbesluit van de Raadpensionaris: vaststelling van een algemeen reglement op de Departementale Besturen. meer informatieLiteratuur:

Pfeil, T., 'Tot redding van het vaderland'. Het primaat van de Nederlandse overheidsfinanciën in de Bataafs-Franse tijd 1795-1810. Amsterdam, 1998.