Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

Instelling

Representanten van het Volk van Stad en Lande


Actief vanaf 17-02-1795 tot 30-01-1798

Aantekeningen:

Representanten van het volk van Groningen vormden het algemeen bestuur van het gewest Groningen als opvolger van de Staten van Groningen.

Op 13 februari 1795 kozen de achttien wijken van de stad Groningen elk een kiezer. Deze kwamen dezelfde dag bijeen en verkozen zestien representanten, die tevens het stadsbestuur vormden. Op 16 februari 1798 hadden volmachten van de Groningse kerspelen uit een voordracht van een Ommelander comité revolutionair van zesendertig personen achttien representanten gekozen. Op 17 februari kwamen beide groepen representanten voor het eerst bijeen als Provisionele Representanten van het Volk van Stad en Lande. Omdat het eerste mandaat maar twee maanden geldig was, moesten nieuwe verkiezingen worden georganiseerd. Dit bleek door de interne tegenstellingen niet mogelijk te zijn. Omstreeks november 1795 liet de vergadering daarom de benaming "provisionele" vallen.

Acht personen van buiten de vergadering werden verkozen tot Gedeputeerde Representanten ter behartiging van het dagelijks bestuur.


De voornaamste bij deze instelling betrokken personen (links naar Repertorium applicatie):Literatuur:

Brood, P., P. Nieuwland en L. Zoodsma, Homines novi. De eerste volksvertegenwoordigers van 1795. Amsterdam, 1993.
Kamphuis, H.A., Stad en Lande tijdens de Bataafse Republiek. Bestuurlijke en gerechtelijke verhoudingen in Groningen, 1795-1807. Assen, 2005.
Pot, C.W. van der, Bestuurs- en rechtsinstellingen der Nederlandse Provinciën. Zwolle, 1949.