Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

Instelling

Representanten van het Volk van Utrecht


Actief vanaf 28-01-1795 tot 17-10-1796

Aantekeningen:

Representanten van het Volk van Utrecht vormden het bestuur van Utrecht als opvolger van de Staten van Utrecht. Zij moesten de verkiezing van een nieuw provinciaal bestuur voorbereiden

Op 28 januari 1798 zette het stedelijke revolutionaire comité van Utrecht de Staten van Utrecht af. Gedeputeerden van de steden, behalve Rhenen, noemden zich nu Provisionele Representanten van het Volk van Utrecht. Op 30 maart 1795, toen ook de gedeputeerden van de vier kwartieren van het platteland waren verschenen, liet de vergadering de benaming "provisioneel" vallen.

Iedere stad en ieder kwartier van het platteland bracht één stem uit.


De voornaamste bij deze instelling betrokken personen (links naar Repertorium applicatie):Literatuur:

Muller Fzn., S., Catalogus van het archief der Staten van Utrecht 1375-1813. Utrecht, 1915.
Pot, C.W. van der, Bestuurs- en rechtsinstellingen der Nederlandse Provinciën. Zwolle, 1949.
Savornin Lohman, B.C. de, De bestuursinrichting van gewest, stad en platteland van Utrecht gedurende de Bataafsche Republiek. Utrecht, 1910.