Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

Instelling

Staten (Provisionele Representanten) van het Kwartier van de Veluwe


Actief vanaf 06-02-1795 tot 29-01-1798

Aantekeningen:

De Staten (Provisionele Representanten) van het Kwartier van de Veluwe voerden op de Kwartierdagen het algemeen bestuur over het Kwartier van de Veluwe, en bovendien samen met de Representanten van de Kwartieren van Nijmegen en Zutphen als Provisionele Representanten van het Volk van Gelderland op de Gelderse Landdagen het algemeen bestuur over de provincie als geheel, als opvolger van de oude Landdag van Gelderland.

De Gelderse Landdag bleef kwartiersgewijze vergaderen, zoals vóór 1795 gebruikelijk was geweest. Het Kwartier van de Veluwe telde nu tien leden: de vijf stemhebbende steden en vijf stemdistricten waarin de vijftien stemhebbende schout- en richterambten van het platteland waren gegroepeerd. Iedere stad en ieder richter- of schoutambt was gerechtigd een gecommitteerde te sturen. Datzelfde recht hadden ook de op 28 december 1795 opgeheven heerlijkheden Doorwerth en Scherpenzeel. Afzonderlijke stemreglementen kwamen in de loop der tijd tot stand. De verkiezingen van gecommitteerden vonden op het platteland meestal getrapt plaats vanuit de kerspelen.

Tijdens de vergaderingen werden ook als vanouds gecommitteerden ad causas benoemd voor het nadere overleg, vijf uit de steden en vijf uit de stemdistricten.


De voornaamste bij deze instelling betrokken personen (links naar Repertorium applicatie):Literatuur:

Brood, P., P. Nieuwland en L. Zoodsma, Homines novi. De eerste volksvertegenwoordigers van 1795. Amsterdam, 1993.
Hofman, J., e.a., Inventaris van de archieven der gewestelijke besturen in de Bataafs-Franse tijd in Gelderland 1795-1813. 4 dln. Arnhem, 1984.
Pot, C.W. van der, Bestuurs- en rechtsinstellingen der Nederlandse Provinciën. Zwolle, 1949.
Wissing, P.W. van, De eerste volksvertegenwoordigers van Gelderland in 1795. Amsterdam, 1996