Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

Instelling

Staten (Provisionele Representanten) van het Kwartier van Nijmegen


Actief vanaf 06-02-1795 tot 29-01-1795

Aantekeningen:

De Staten (Provisionele Representanten) van het Kwartier van de Nijmegen voerden op de kwartierdagen van Nijmegen het algemeen bestuur over het Kwartier van de Nijmegen, en bovendien op de Gelderse Landdagen samen met de Representanten van de Kwartieren van de Zutphen en van de Veluwe als Provisionele Representanten van het Volk van Gelderland het algemeen bestuur over Gelderland als geheel, als opvolger van de oude Landdag van Gelderland.

De Gelderse Landdag bleef kwartiersgewijze vergaderen, zoals vóór 1795 gebruikelijk was geweest. Het Kwartier van Nijmegen was opgedeeld in drie steden met zes stemmen en zes delen van het platteland met elk een stem, het Rijk van Nijmegen en de ambten Overbetuwe, Nederbetuwe, Bommelerwaard, Tielerwaard en Maas en Waal. Afzonderlijke stemreglementen kwamen in de loop der tijd tot stand. De verkiezingen van gecommitteerden vonden op het platteland meestal getrapt plaats vanuit de kerspelen.


De voornaamste bij deze instelling betrokken personen (links naar Repertorium applicatie):Literatuur:

Hofman, J., e.a., Inventaris van de archieven der gewestelijke besturen in de Bataafs-Franse tijd in Gelderland 1795-1813. 4 dln. Arnhem, 1984.
Pot, C.W. van der, Bestuurs- en rechtsinstellingen der Nederlandse Provinciën. Zwolle, 1949.
Wissing, P.W. van, De eerste volksvertegenwoordigers van Gelderland in 1795. Amsterdam, 1996