Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

Instelling

Kanselarij van het Wetgevend Lichaam van het Bataafse Gemenebest


Actief vanaf 02-11-1801 tot 30-04-1805

Aantekeningen:

De Kanselarij van het Wetgevend Lichaam was de algemene secretarie van deze instelling (zie aldaar).