Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

Instelling

Staten (Provisionele Representanten) van het Kwartier van Zutphen


Actief vanaf 06-02-1795 tot 29-01-1795

Aantekeningen:

De Staten (Provisionele Representanten) van het Kwartier van Zutphen voerden op de kwartierdagen van Zutphen het algemeen bestuur over het Kwartier van de Veluwe, en bovendien op de Gelderse Landdagen samen met de Representanten van de Kwartieren van Nijmegen ende Veluwe als Provisionele Representanten van het Volk van Gelderland het algemeen bestuur over Gelderland als geheel, als opvolger van de oude Landdag van Gelderland.

De Gelderse Landdag bleef kwartiersgewijze vergaderen, zoals vóór 1795 gebruikelijk was geweest. Het Kwartier van Zutphen was opgedeeld in vijf steden met acht stemmen en in acht departementen waarin een aantal ambten op het platteland was gegroepeerd, met elk een stem. Afzonderlijke stemreglementen kwamen in de loop der tijd tot stand. De verkiezingen van gecommitteerden vonden op het platteland meestal getrapt plaats vanuit de kerspelen.


De voornaamste bij deze instelling betrokken personen (links naar Repertorium applicatie):Literatuur:

Hofman, J., e.a., Inventaris van de archieven der gewestelijke besturen in de Bataafs-Franse tijd in Gelderland 1795-1813. 4 dln. Arnhem, 1984.
Pot, C.W. van der, Bestuurs- en rechtsinstellingen der Nederlandse Provinciën. Zwolle, 1949.
Wissing, P.W. van, De eerste volksvertegenwoordigers van Gelderland in 1795. Amsterdam, 1996