Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

Instelling

Representanten van het Volk van Zeeland


Actief vanaf 22-04-1796 tot 22-01-1798

Aantekeningen:

Representanten van het volk van Zeeland vormden het algemeen bestuur van Zeeland. Op 10 April 1796 namen de Zeeuwse kiezers een nieuw reglement aan, op grond waarvan op 22 april 1796 de vertegenwoordigers van het volk van Zeeland aantraden.

Representanten telden twintig leden, verkozen door kiezers in evenveel districten die gelijkmatig over steden en platteland waren verdeeld. Het dagelijks bestuur werd gevormd door een provinciale Raad van Zeeland van negen leden.
Literatuur:

Heeringa, K., Het archief van de Staten van Zeeland en hunne Gecommitteerde Raden 1574 (1578) - 1795 (1799). Middelburg, 1922.
Pot, C.W. van der, Bestuurs- en rechtsinstellingen der Nederlandse Provinciƫn. Zwolle, 1949.