Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

Instelling

Raad van Financiën van Stad en Lande (1802-1805)


Actief vanaf 22-06-1802 tot --1805

Aantekeningen:

De Raad van Financiën van Stad en Lande voerde het beheer over en het toezicht op de Financiën van het departement Groningen. Volgens het door het Staatsbewind goedgekeurde reglement van bestuur van het departement Groningen van 29 april 1802 werd deze Raad van Financiën ingesteld.

De Raad telde drie leden.


De voornaamste bij deze instelling betrokken personen (links naar Repertorium applicatie):