Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

Instelling

Cour de Cassation


Actief vanaf 01-03-1811 tot 20-11-1813

Aantekeningen:

Het Cour de Cassation hield toezicht op de gerechtshoven, op de criminele rechtspraak en op de rechtspraak in laatste instantie, waarbij de vonnissen werden getoetst aan de voorgeschreven procedure en aan de verenigbaarheid met de wet.

Het Cour bestond uit een eerste president en twee presidenten, die werden benoemd door de Keizer. De vijfenveertig overige rechters werden voor het leven benoemd door de Sénat uit een voordracht van drie personen door de Keizer.

Het Cour de Cassation werkte in drie secties, een section des requêtes, een section de cassation criminelle en een section de cassation civile. Bij keizerlijk decreet van 9 juli 1810 inzake de inlijving van Holland in het keizerrijk werd bepaald dat Holland twee rechters in het Cour de Cassation zou hebben. In de praktijk waren het er drie.


Wetgeving:

1810/07/09 Keizerlijk decreet inzake de vereniging van Holland met het Franse Keizerrijk. meer informatie
1811/01/06 Keizerlijk decreet: invoering van de Franse wetgeving in de Hollandse Departementen deels per 1 maart 1811, deel bij de oprichting van het cour impériale in Den Haag meer informatieLiteratuur:

Almanach impérial An Bissextil MDCCCXII. Parijs, 1812. Digitaal raadpleegbaar: http://gallica.bnf.fr
Almanach impérial pour l' année MDCCCX. Parijs, 1810. Digitaal raadpleegbaar: http://gallica.bnf.fr
Almanach impérial pour l' année MDCCCXI. Parijs, 1811. Digitaal raadpleegbaar: http://gallica.bnf.fr
Almanach impérial pour l' année MDCCCXIII. Parijs, 1813. Digitaal raadpleegbaar: http://gallica.bnf.fr