Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

Instelling

Conseil Général de Commerce


Actief vanaf 01-01-1811 tot 20-11-1813

Aantekeningen:

Het Conseil Général de Commerce gaf advies inzake handelsbetrekkingen. Het viel tot en met 1811 onder verantwoordelijkheid van de Ministre de l' Intérieur, daarna onder die van de Ministre des Manufactures et du Commerce. In de Hollandse Departementen waren Chambres de Commerce in Amsterdam en Rotterdam. In het Conseil Général was met name Amsterdam vertegenwoordigd.

Het Conseil Général bestond uit achtenzestig leden, allen actief als handelaar, tot 1812 benoemd door de Ministre de l' Intérieur, daarna door de Ministre des Manufactures et du Commerce.

Tot de organisatie behoorden een secrétaire près le Conseil en een agent de change près le Conseil.


Wetgeving:

1810/10/18 Keizerlijk decreet met algemeen reglement voor de organisatie van de Departementen van Holland. meer informatie

De voornaamste bij deze instelling betrokken personen (links naar Repertorium applicatie):Literatuur:

Almanach impérial An Bissextil MDCCCXII. Parijs, 1812. Digitaal raadpleegbaar: http://gallica.bnf.fr
Almanach impérial pour l' année MDCCCX. Parijs, 1810. Digitaal raadpleegbaar: http://gallica.bnf.fr
Almanach impérial pour l' année MDCCCXI. Parijs, 1811. Digitaal raadpleegbaar: http://gallica.bnf.fr
Almanach impérial pour l' année MDCCCXIII. Parijs, 1813. Digitaal raadpleegbaar: http://gallica.bnf.fr