Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

Instelling

Secretarie van het Gouvernement van Holland


Actief vanaf 09-07-1810 tot 31-12-1811

Aantekeningen:

De Secretarie van het Gouvernement van Holland was de nieuwe naam voor de Koninklijke Secretarie van Holland na het aftreden van Lodewijk Napoleon en na de inlijving van Holland bij het Keizerrijk. Aan de organisatie van de Koninklijke Secretarie als zodanig veranderde aanvankelijk niets. Wel werd uiteraard het Kabinet van Lodewijk Napoleon opgeheven. In de loop van 1810 vielen echter ook steeds meer ontslagen in de Secretarie, naarmate de werkzaamheden afnamen.


Wetgeving:

1810/09/16 Besluit Lieutenant-Général: vermindering van het personeel van de secretarie van het Gouvernement. meer informatie
1810/09/28 Besluit Lieutenant-Général: bepalingen ter uitvoering van de vermindering van het personeel van de secreterie van het Gouvernement. meer informatie