Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

Instelling

Koningin van Holland, Hortensia Eugenia


Actief vanaf 05-06-1806 tot 10-07-1810

Aantekeningen:

Koningin Hortense, geboren Hortense Eugénie Cécile de Beauharnais, en stiefdochter van Keizer Napoleon vanwege zijn huwelijk met Joséphine de Beauharnais, vergezelde aanvankelijk haar man naar Nederland, maar vertrok om velerlei redenen al snel weer naar Frankrijk. Daar verbleef zij voor het overgrote deel van de periode van het Koningschap.

Het Huis van de Koningin bestond uit een dame d' honneur honoraire, dames du palais (honoraires), kamerheren, écuyers, een secrétaire des commandements en een gouvernante des princes met sous-gouvernante.


Wetgeving:

1806/05/24 Tractaat van Parijs met Frankrijk, met constitutionele wetten voor het Koninkrijk Holland. meer informatie

De voornaamste bij deze instelling betrokken personen (links naar Repertorium applicatie):Literatuur:

Christiaans, P.A., "In dienst des konings; de hofhouding van koning Lodewijk Napoleon" in: L.A.F. Barjesteh van Waalwijk van Doorn en F.J. van Rooijen, Tussen vrijheidsboom en oranjewimpel. Bijdragen tot de geschiedenis van de periode 1795-1813 (Rotterdam, 1995) p. 511-534.
Hanoteau, J., Mémoires de la reine Hortense. 2 dln. Parijs, 1927.