Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

Instelling

Keizer van Frankrijk, Napoleon


Actief vanaf 09-07-1810 tot 20-11-1813

Aantekeningen:

Napoléon Bonaparte was sinds 1804 Keizer van Frankrijk op basis van een sénatus-consulte organique van 18 mei 1804, eigenlijk een nadere uitleg van de reeds bestaande grondwet, maar bekend onder de naam Constitution de l' an XII. De Keizer abdiceerde op 4 april 1814, maar toen was Hollande in november 1813 reeds opnieuw zelfstandig geworden. Van eind september tot eind oktober 1811 bezocht hij samen met de Keizerin Hollande in een rondreis die begon met een inspectie van de strijdkrachten in Zeeland, en eindigde met een bezoek aan Het Loo, dat vanwege noodzakelijke aanwezigheid elders werd afgebroken. Tijdens deze reis zijn vele decreten inzake het bestuur en de inrichting van Hollande tot stand gekomen.

Napoléon beschikte persoonlijk over het Maison de l' Empereur dat zijn hofhouding vormde en b) het Maison Militaire de l' Empereur.

Het Maison de l' Empereur bestond uit de volgende onderdelen, elk met hun staf: 1) grand aumônier voor de katholieke eredienst; 2) grand maréchal du palais, met onder zijn verantwoordelijkheid mede de gouverneur en de adjudant van het keizerlijk paleis te Amsterdam; 3) de grand chambellan met kamerheren, onder wie enkele ingezetenen van Hollande; 4) de grand écuyer met onder de stalmeesters een inwoner van Hollande; 5) het maison des pages, waaronder jonge ingezetenen van Hollande; 6) de grand veneur; 7) de grand maître des cérémonies; 8) de intendance générale des biens de la couronne,met onder andere een Intendance des Biens de la Couronne en Hollande die een Hollandse intendant en een architect telde; 9 het Trésor de la Couronne, met onder andere een Nederlandse payeur in Amsterdam; 10) de Intendance Générale du Domaine extraordinaire de la Couronne met een op 13 februari 1811 opgericht Conseil de l' Intendance; 11) een Intendance Générale du Domaine Privé; 12) een secrétaire de l' état de la famille impériale en 13) het Conseil de l' Empereur. Dat laatste was samengesteld uit de grootofficieren van de kroon, de intendant général des Biens de la Couronne, de trésorier général de la couronne en de intendant des bâtiments.

Het Maison Militaire de l' Empereur bestond onder andere uit de État-Major Général met de maarschalken van het Keizerrijk en de aides-de-camp, onder welke laatsten een Nederlandse generaal.


Wetgeving:

Keizerlijk decreet 23 november 1813: beëindiging van de betaling van onder andere de publieke schuld van Holland, van de civiele en militaire pensioenen en van alle overige verplichtingen. meer informatieLiteratuur:

Almanach impérial An Bissextil MDCCCXII. Parijs, 1812. Digitaal raadpleegbaar: http://gallica.bnf.fr
Almanach impérial pour l' année MDCCCX. Parijs, 1810. Digitaal raadpleegbaar: http://gallica.bnf.fr
Almanach impérial pour l' année MDCCCXI. Parijs, 1811. Digitaal raadpleegbaar: http://gallica.bnf.fr
Almanach impérial pour l' année MDCCCXIII. Parijs, 1813. Digitaal raadpleegbaar: http://gallica.bnf.fr
Antoine, M-É., Collection des lois provenant de la Chancellerie, 1789-1940. Répertoire numeroté détaillé. A 1001-1846. Niet gedrukt. Raadpleegbaar in de leeszaal van de Archives Nationales in Parijs.
Antoine, M-É., e.a., Les archives nationales. État des inventaires. Tome II, 1789-1940. Parijs, 1991. Raadpleegbaar als PDF op de website van de Archives Nationales.
Chatel de Brancion, L., Cambacérés, maître d' oeuvre de Napoléon. [Parijs], 2001
Favier, J., Les archives nationales. État général des fonds. Tome II 1789-1940. Sous la direction de R. Mathieu. Parijs, 1978. Raadpleegbaar op de website van de Archives Nationales in Parijs als PDF en doorzoekbaar via de database ÉGÉRIE.
Gazette nationale ou Le Moniteur Universel.
Gijsberti Hodenpijl, C.F., Napoleon in Nederland. Haarlem, 1904.
Luttenberg, G., Register der wetten en besluiten betrekkelijk het openbaar bestuur in de Nederlanden, sedert den jare 1796 (1796-1849). Zwolle, 1840-1851. Nieuwe editie Zwolle 1843-1851. 3 delen.