Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

Instelling

Intendance Générale des Finances (et du trésor Public) en Hollande


Actief vanaf 01-12-1810 tot 20-11-1813

Aantekeningen:

De Intendant des Finances behoorde tot het Gouvernement-Général des Départements de la Hollande, maar was werkzaam onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de Ministre des Finances en de Ministre du Trésor Impérial.

Het was de bedoeling dat de Intendant des Finances het Franse belastingstelsel zou gaan invoeren in de voormalige Hollandse departementen. Een eerste stap in dit proces, dat overigens in november 1813 werd afgebroken, was het besluit tot invoering van de Franse belastingen per keizerlijk decreet van 21 oktober 1811. De verwachting van de Ministre des Finances was, dat de Intendance daarna per 31 december 1812 zou kunnen worden opgeheven, maar de werkzaamheden werden in 1813 toch gecontinueerd en de ontslagen van de ambtenaren weer ingetrokken. Per 31 oktober 1813 werden wel de divisies van de contributies en belastingen en de divisie van de liquidaties en het kadaster opgeheven. Andere delen van de Intendance zouden nog volgen.


Wetgeving:

1810/10/18 Keizerlijk decreet met algemeen reglement voor de organisatie van de Departementen van Holland. meer informatie
1810/11/12 Keizerlijk decreet: de Intendant van Financiën Gogel zal zijn functies per 1 december 1810 aanvaarden. meer informatie
1810/12/07 Besluit Lieutenant-Général: de Administratie der Publieke Domeinen wordt gesteld onder leiding van de Intendant-Generaal der Financiën. meer informatie
1810/12/07 Besluit van de Lieutenant-Général: de liquidatie van de Hollandse middelen te water wordt gesteld onder oppertoezicht van de Intendant-Generaal van de Financiën. meer informatie
1810/12/26 Keizerlijk decreet: inbedding van het land tussen Hollande, de Lippe en de Ems meer informatie
1811/05/07 Missive Ministre du Trésor Public inzake verhouding tussen zijn Ministerie en de Intendances van Financiën in de Gouvernementen. meer informatie
1811/10/10 Keizerlijk decreet: regeling van de betaling van achterstallen van de publieke schuld van Hollande. meer informatie
1811/10/21 Keizerlijk decreet: invoering van de belastingen van het Keizerrijk in de zeven Hollandse Departementen. meer informatie
1812/03/09 Keizerlijk decreet: regeling inzake de loterij in Holland. meer informatie

De voornaamste bij deze instelling betrokken personen (links naar Repertorium applicatie):Literatuur:

Almanach impérial An Bissextil MDCCCXII. Parijs, 1812. Digitaal raadpleegbaar: http://gallica.bnf.fr
Almanach impérial pour l' année MDCCCX. Parijs, 1810. Digitaal raadpleegbaar: http://gallica.bnf.fr
Almanach impérial pour l' année MDCCCXI. Parijs, 1811. Digitaal raadpleegbaar: http://gallica.bnf.fr
Almanach impérial pour l' année MDCCCXIII. Parijs, 1813. Digitaal raadpleegbaar: http://gallica.bnf.fr
Elias, A.M., "De invoering van het Franse belastingstelsel hier te lande in 1812. Voorgeschiedenis en gevolgen" in: Gielebundel. Opstellen aangeboden aan Prof. mr J.F.M. Giele (Deventer, 1990) 221-230.
Leeuwen-Canneman, M. van, Een vriendschap in het teken van 's lands financiën. Briefwisseling tussen Elias Canneman en Isaac Jan Alexander Gogel, 1799-1813. Den Haag, 2009.
Pfeil, T.J.E.M., Op gelijke voet. De geschiedenis van de belastingdienst.[ Deventer], 2009.