Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

Instelling

Commissie vervangende het Hof van Rekeningen


Actief vanaf 01-01-1812 tot -11-1813

Aantekeningen:

De Commissie vervangende het Hof van Rekeningen had als opdracht de afsluiting van de werkzaamheden van het voormalige Hof van Rekeningen in het Koninkrijk Holland. De sluiting van deze oude rekeningen duurde langer dan gedacht, waardoor de commissie telkens een jaar verlenging kreeg om deze af te ronden. De nieuwe rekeningen werden gecontroleerd door het Cour des Comptes in Parijs.

De Commissie bestond uit een eerste president en vijf leden. De organisatie telde een secretaris-generaal, een procureur, plus het personeel van het voormalige Hof van Rekeningen, nog steeds verdeeld over zes divisies. Met ingang van 1 januari 1813 bleven daarvan twee divisies over.


Wetgeving:

1811/11/29 Keizerlijk decreet: opheffing van het Hof van Rekeningen van het koninkrijk Holland; oprichting van een Commissie vervangende het Hof van Rekeningen in Holland voor één jaar. meer informatie
1812/12/21 Keizerlijk decreet: verlenging van de werkzaamheden van de commissie vervangende het Hof van Rekeningen met een jaar. meer informatieLiteratuur:

Buist, M.G., 'De Bataafse voorlopers, 1799-1813' in: J. Margry, E.C van Heukelom en A.J.R.M. Linders. Zes eeuwen Rekenkamer: van Camere vander rekeninghen tot Algemene Rekenkamer: Gedenkboek bij het 175-jarig bestaan van de Algemene Rekenkamer ('s-Gravenhage, 1989) p. 131-156.