Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

Instelling

Direction-Générale de la Caisse Centrale en Hollande à Amsterdam


Actief vanaf 01-12-1810 tot 20-11-1813

Aantekeningen:

De Direction-Générale de la Caisse Centrale stond onder verantwoordelijkheid van de Ministre du Trésor en mocht alleen op diens bevelen handelen. Op 1 december 1810 werden de werkzaamheden en de geëmployeerden van het Directoraat-Generaal van de Publieke Schatkist aan hem overgedragen.

In de centrale kas moesten de inkomsten van departementen en de gemeenten worden gestort, waarna volgens het vastgestelde beleid weer uitbetalingen werden gedaan.


Wetgeving:

1810/10/18 Keizerlijk decreet met algemeen reglement voor de organisatie van de Departementen van Holland. meer informatie
1810/11/24 Besluit van de Lieutenant-Général: de Directeur-Generaal van de Publieke Schatkist draagt per 1 december 1810 zijn werkzaamheden en zijn personeel over aan de directeur van de Centrale Kas. meer informatieLiteratuur:

Almanach impérial An Bissextil MDCCCXII. Parijs, 1812. Digitaal raadpleegbaar: http://gallica.bnf.fr
Almanach impérial pour l' année MDCCCX. Parijs, 1810. Digitaal raadpleegbaar: http://gallica.bnf.fr
Almanach impérial pour l' année MDCCCXI. Parijs, 1811. Digitaal raadpleegbaar: http://gallica.bnf.fr
Almanach impérial pour l' année MDCCCXIII. Parijs, 1813. Digitaal raadpleegbaar: http://gallica.bnf.fr
Pfeil, T.J.E.M., "Van thesaurier-generaal tot generale thesaurie" in: J.Th. de Smidt, R.H.J.M. Gradus e.a. (red.), Van tresorier tot thesaurier-generaal. Zes eeuwen financieel beleid in handen van een hoge Nederlandse ambtsdrager. Hilversum, 1996.