Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

Instelling

Koninklijke Munt te Utrecht


Actief vanaf 01-01-1807 tot 31-12-1810

Aantekeningen:

Tot 1806 waren in Nederland een aantal afzonderlijke Munten in werking. Lodewijk Napoleon bepaalde in september 1806 dat er één Munt in het koninkrijk zou zijn, een Koninklijke Munt te Amsterdam. De Utrechtse Munt was echter het beste toegerust, zodat dit ook de plaats van vestiging van de Koninklijke Munt werd. In 1811 werd deze Munt onderdeel van de Administration des monnaies (zie aldaar).

De essayeur-generaal viel onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Financiën. In Utrecht werkten een muntmeester, waardijns en adjunct-waardijns, een essayeur, een stempelsnijder, muntgezellen en overig personeel.


Wetgeving:

1806/09/17 Koninklijk decreet Lodewijk Napoleon: er zal één muntgebouw zijn te Amsterdam; de overige worden per 31 december 1806 gesloten. Met praktijkbepalingen ten aanzien van de muntslag. meer informatie
1807/02/12 Koninklijk besluit Lodewijk Napoleon: vaststelling van de instructie voor de nieuwe Koninklijke Hollandse munt. meer informatie
1808/02/18 Koninklijk besluit Lodewijk Napoleon: wijziging van de instructie van de Koninklijke Hollandse munt. meer informatieLiteratuur:

Beek, M.L.F. van der en A.A.J. Scheffers, Gedrukte muntplakkaten uit de Bataafse tijd. dl. 1 Landelijke en provinciale overheden. Utrecht, 2003.
Bondam, J.K., "Archief van den Essayeur-Generaal van 's Rijks Munt" in: Inventarissen van 's Rijks Archieven III (1930) p. 40-41.
Luijt, J. en M. Houtman, Personeel aan de Munt van Utrecht 1579-1806. Utrecht [1999].