Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

Instelling

Bureau van de Liquidatie der Domeinen


Actief vanaf --1812 tot 20-11-1813

Aantekeningen:

Voor gegevens omtrent het Bureau van de Liquidatie der Domeinen, zie onder de Intendance Générale des Finances (et du Trésor Public) en Hollande waarbij het was ondergebracht.