Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

Instelling

Ministerie van Openbare Eredienst


Actief vanaf 11-05-1808 tot 30-06-1809

Aantekeningen:

Tot de taken van de Minister van Openbare Eredienst behoorde het toezicht op de godsdiensten, hun organisatie en de betaling van de traktementen en pensioenen.

De organisatie van het ministerie was als volgt: 1) generaal secretariaat met a) eerste bureau registratie, renvooi en expeditie, b) tweede bureau liquidatie, boekhouden en ordinnanties; c) derde bureau belastingen in verband met eredienst; 2) eerste divisie christelijke eredienst met a) eerste bureau staat, personeel, kerkelijke statistiek en b) tweede bureau geestelijkheid, tucht, geschillen; 3) tweede divisie joodse eredienst.


Wetgeving:

1808/05/11 Koninklijk besluit Lodewijk Napoleon: oprichting van een Ministerie van Eredienst. meer informatie
1808/05/25 Koninklijk besluit Lodewijk Napoleon: organisatie van het Ministerie van Eredienst. meer informatie
1809/05/22 Koninklijk besluit Lodewijk Napoleon: aanstelling van een afzonderlijke Minister van de Waterstaat, vereniging van het Ministerie van Eredienst met dat van Binnenlandse Zaken en benoeming van een Minister van Eredienst en Binnenlandse Zaken. meer informatieLiteratuur:

Beth, J.C., De departementen van algemeen bestuur gedurende het tijdvak 1795-1907. Groningen, 1907.
Jong, O.J. de, "Grondwet en kerken" in: J. de Bruijn (red.), Geen heersende kerk, geen heersende staat. De verhouding tussen kerken en staat 1796-1996 (Den Haag, 1996) p. 7-23.
Ouden, W.H. den, De ontknoping van de zilveren koorde. De geschiedenis van de rijkstraktementen in de Nederlandse Hervormde Kerk. Zoetermeer, 2004.
Ribberink, A.E.M., "Departementen van Eredienst 1808-1870" in: Nederlands Archievenblad XCVII (1993) p. 297-306.
Schoon, D.J., "Lodewijk Napoleon en de regeling der godsdiensten in Holland" in: J. Hallebeek en A.J.B. Sirks, Nederland in Franse schaduw. Recht en bestuur in het Koninkrijk Holland (1806-1810) (Hilversum, 2006) 77-100.
Visser, J.Th de, Kerk en staat. Deel III, Nederland van 1796 tot op heden. Leiden, 1927.