Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

Instelling

Commission Centrale de la Liquidation des Dépenses de la Guerre en Hollande


Actief vanaf 03-02-1812 tot 31-08-1813

Aantekeningen:

De Commission Centrale de la Liquidation des Dépenses de la Guerre werd op 3 februari 1812 opgericht door de Ministre de la Guerre. De Commission had tot taak de financiële administratie van het voormalige Ministerie van Oorlog definitief af te wikkelen. Declaraties werden onderzocht en betaald. Op 31 augustus 1813 werd de algemene rekening van de liquidatie ingediend.