Kaarten

Kaart 9 De Franse departementen van Hollande I: Zuid-West

Uit: Geschiedkundige atlas van Nederland. Uitgegeven door de commissie voor den geschiedkundigen atlas van Nederland en geteekend door het lid der commissie dr. A.A. Beekman. De Fransche tijd (1795-1815) door J.C. Ramaer.


Overzicht kaarten