Literatuur

Zoeken naar literatuur

De korste weg om de archieven en de literatuur te vinden die bij één speciale instelling behoren, is zoeken naar de instelling.


Literatuur

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  
Aa, C. van der, Geschiedenis van de jongst-geëindigden oorlog, tot op het sluiten van de vrede van Amiens. Amsterdam, 1804.
Aa, H., J.Th. de Smidt en A.H. Huussen jr, Bronnen van de Nederlandse codificatie sinds 1798. I, Stukken van alglandemene aard. De gedrukte ontwerpen van 1804 en hun voorgeschiedenis. Utrecht, 1968.
Aalbers, P.G., Justitiae sacrum. Zeven eeuwen rechtspraak in Arnhem. Utrecht, 1998.
Aalders, A. Met gevelde land en losse teugel. Kozakken in Nederland 1813-1814. Bedum, 2002.
Akerlaken, D. van, Mr. Hendrik van Stralen, Aantekeningen uit zijne nagelaten geschriften. 's-Gravenhage, 1878.
Akkermans, P.W.C. e.a., Twee eeuwen grondwetgeving in Nederland 1796-1996. Deventer, 1997. Publikaties van de Staatsrechtkring
Aller, H.B. van, Van kolonie tot koninkrijksdeel. De staatkundige geschiedenis van de Nederlandse Antillen en Aruba van 1634 tot 1994. Groningen, 1994.
Almanach impérial An Bissextil MDCCCXII. Parijs, 1812. Digitaal raadpleegbaar: http://gallica.bnf.fr
Almanach impérial pour l' année MDCCCX. Parijs, 1810. Digitaal raadpleegbaar: http://gallica.bnf.fr
Almanach impérial pour l' année MDCCCXI. Parijs, 1811. Digitaal raadpleegbaar: http://gallica.bnf.fr
Almanach impérial pour l' année MDCCCXIII. Parijs, 1813. Digitaal raadpleegbaar: http://gallica.bnf.fr
Almanak der Bataafsche omwenteling , of belangryk zakboekje voor den burger. 1800, het Zesde jaar der Bataafsche vrijheid. [Leeuwestyn], Den Haag
Almanak der Bataafsche omwenteling, of belangryk zakboekje voor den burger 1802, het achtste jaar der Bataafse vrijheid. [Leeuwestyn]. Den Haag.
Almanak der Bataafsche omwenteling, of belangryk zakboekje voor den burger. 1798, het vierde jaar der Bataafsche vryheid. [Leeuwestyn]. Den Haag.
Almanak der Bataafsche omwenteling, of belangryk zakboekje voor den burger. 1801, het zevende jaar der Bataafse vrijheid. [Leeuwestyn]. Den Haag.
Almanak der Bataafsche omwenteling, of belangryk zakboekje voor den burgerstand. 1797, het derde jaar der Bataafsche vryheid. [Leeuwestyn]. Den Haag.
Almanak der Bataafsche omwenteling, of belangryk zakboekje voor den burgerstand. 1799, het vyfde jaar der Bataafsche vryheid. [Leeuwestyn] Den Haag.
Almanak van het Departement der Monden van de Maas voor het jaar 1813. Den Haag, 1813.
Alphabetisch register op de decreten van Zijne Majesteit de Koning van Holland, mitsgaders op de notificatiën van hoogstdeszelfs ministers, bevattende de zakelijke inhoud van al het merkwaardige, 't welk daarbij is besloten en vastgesteld. 13 delen, Amsterdam, 1806-1810.
Alphabetisch register op de decreten van Zijne Majesteit den Koning van Holland, mitsgaders op de notificatien van hoogstdeszelfs ministers : bevattende den zakelijken inhoud van al het merkwaardige, 't welk daar bij is besloten en vastgesteld, 1806-1810. 13 delen. Amsterdam, bij Allart.